ما چه کرده‌ایم؟

آماری از فعالیت‌های موسسه

۰ +
عنوان تالیف کتاب
۰ +
دوره‌ی آموزشی
۰ +
موضوع پژوهشی
۰ +
محصول چند رسانه‌ای

احکام شرعی، همان دستورات خداوند متعال است که به عنوان قوانین و مقرراتی  برای رسیدنِ انسان‌ها به پیشرفت و رشد مادی و معنوی توسط خداوند وضع شده‌اند.  موسسه جامعه الاحکام در تلاش است که با تحقیق و ارائه احکام شرعی در قالب‌های جدید، بتواند قدمی را در راستای انتشار احکام الهی در جامعه بردارد.