آخرین فتاوای مقام معظم رهبری

در این صفحه آخرین تغییرات فتوایی مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای قرار خواهد گرفت؛

مقدار مسافت شرعی

مقدار مسافت شرعی که هشت فرسخ است، به کیلومتر :

فتوای قبلی: 45 کیلومتر (برای مشاهده کلیک کنید)

فتوای جدید: ۴۱ کیلومتر (برای مشاهده کلیک کنید)

 

توجه: این صفحه بروزرسانی میشود؛