آسیب شناسی کار تشکیلاتی (العمل التنظیمی)

بسم الله الرحمن الرحیم

هیچ شکی در مفید بودن و برکت کار تشکیلاتی نیست و بدون سازماندهی و تشکیلات کارها پیش نمی رود.

ولی در ایجاد يک تشکل دینی چند نکته را باید توجه کرد:
  • مدیر تشکیلات فردی آگاه به دین و دنیا و اهل تقوا باشد.
  • مدیر به کادر سازی و تربیت مدیران پس از خود توجه جدی داشته باشد.
  • ناظری آگاه و دلسوز بالای کار باشد.
  • کار تشکلاتی به برده داری مدرن تبدیل نشود.
  • کار تشکیلاتی بهانه ای برای بیلان کاری دادن مدیران نباشد.
  • کار تشکیلاتی باعث رشد همه ی اعضا باشد.
  • استعدادهای برتر شناسایی و حمایت شوند.
  • وقت اعضای اصلی مجموعه به گزارش نویسی و آمار دادن تلف نشود.
  • از منت گذاری پرهیز شود.
  • در زمان لازم مسئولیت به دیگران واگذار شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.