استفتاء | آیا احسان به والدین واجب است؟

استفتاء

ایا احسان به والدین واجب است؟ اگر بدانیم پدر و مادر از رفتن ما به مسافرت راضی نیستند، میتوانیم بدون اینکه متوجه شوند به مسافرت برویم و برگردیم؟

احسان به والدین فی نفسه واجب نیست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.