استفتاء | آیا ارث را باید بر مبنای کسی که فوت کرده تقسیم کنیم؟

استفتاء

آیا ارث را باید برمبنای فتوای کسی که فوت کرده تقسیم کنیم یا کسی که وصی یا ناظر است؟

هر ورثه باید طبق فتوای مرجع خودش عمل کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.