استفتاء | آیا باید ارث را بر مبنای فتوای کسی که فوت کرده تقسیم کنیم؟

استفتائات

آیا ارث را باید بر مبنای فتوای کسی که فوت کرده تقسیم کنیم یا کسی که وصی یا ناظر است؟ چون در مورد سهم زن از زمین بین فقها تفاوت نظر وجود دارد.

هر ورثه طبق فتوای مرجع خودش باید عمل کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.