استفتاء | آیا زمانی که تاتو باعث ایجاد زخم و مانع از وضو شود گناه دارد؟

استفتاء

گاهی تاتوی ابرو باعث می شود که جای تاتو را تا یک روز نتواند آب بزند و حالت زخم پیدا می کند و این کار باعث شود که وضوی جبیره انجام دهد. آیا اصلِ این کار که باعثِ زخم در محل می شود و اینکه وضو تبدیل به جبیره می شود گناه دارد؟

اگر بعد از خواندن نماز واجبی که فعلا به عهده ی اوست یا در غیر وقت نماز این کار را انجام بدهد مانعی وجود ندارد و بعد از انجام کار اگر جای آن زخم است و آب ضرر دارد باید وضوی جبیره بگیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.