استفتاء | آیا سبد گردانی در بورس صحیح است؟

استفتائات

آیا سبد گردانی در بورس صحیح است؟ مثلا شرکت هاییی پول مردم را میگیرند و واسطه می شوند تا در بورس سرمایه گذاری کنند.

ملاک در این گونه امور قانون و مقررات مربوطه می باشد و باید طبق آن عمل شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.