استفتاء | آیا میتوان وکالت را به این شکل انجام داد

استفتائات

آیا می توان قرارداد وکالت را به این شکل انجام داد: کسی پول ما را بگیرد و وکیل شود که با آن کار کند و حق الوکاله ی خود را درصدی از سود قرار دهد و اگر سود نکرد حق الوکاله برندارد؟

چنانچه با رضایت باشد اشکالی ندارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.