استفتاء | اگر بعد از نماز بفهمیم که جای سجده بیش از حد بلند است حکم آن چیست؟

استفتاء

اگر انسان در بین نماز بفهمد محل سجده ی او بیش از حد مجاز بلندتر از سر زانوهایش است اگر وقت نماز وسعت دارد آیا باید نماز را رها کند و دوباره بخواند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.