استفتاء | اگر تمام سر زیر آب برود ولی مقداری از موها بماند آیا روزه باطل میشود؟

استفتائات

اگر تمام سر زیر آب برود ولی مقداری از موها بماند آیا روزه باطل میشود؟

بنابراحتیاز باعث باطل شدن روزه می گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.