استفتاء | حکم برداشتن مالِ پیدا شده از روی زمین

استفتائات

اگر مالی را روی زمین پیدا کردیم، فرموده اید برداشتن آن مکروه است. آیا اگر بدانیم اگر ما این مال را برای پیدا کردنِ صاحبش برنداریم قطعا فرد دیگری آن را برای خودش بر می دارد یا اینکه این مال فاسد شدنی است و از بین می رود، وظیفه ی ما در اینطور مواقع چیست؟ آیا باز هم برنداشتن مال بهتر است؟

در فرض سوال هم مکروه است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.