استفتاء | حکم خانمی که در ایام عادت قرص ضد بارداری مصرف کرده

استفتاء

خانمی که در ایام عادت پریود شده و تمام اوصاف و شرایط حیض را هم داشته، با مصرف قرص ضد بارداری و قبل از تمام شدن سه روز خونش قطع شده، آیا باید وظیفه ی مستحاضه را انجام دهد یا هیچ وظیفه ای ندارد؟

در صورتی که قبل از پایان سه روز استمرار خون حتی از باطن قطع شده باشد خون حکم استحاضه دارد و باید به دستور استحاضه عبادات را به جا آورد و نمازهایی را که به جهت اینکه خون را حیض محسوب کرده بود به جا نیاورده باید قضا کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.