استفتاء | حکم خواندن سهوی تسبیحات اربعه در رکعت دوم

استفتاء

اگر کسی در رکعت دوم به جای حمد و سوره اشتباها تسبیحات اربعه را بخواند و به قنوت برود و سپس در قنوت یادش بیافتد نمازش چگونه است؟ آیا باید دوره ی حمد و سوره بخواند؟

در فرض مذکور باید دوباره حمد و سوره بخواند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.