استفتاء | حکم عوض کردن پول فطریه با پول جدید

استفتائات

 

آیا میتوانیم پول فطریه را که کنار گذاشته ایم با پول نو و تمیز عوض کنیم تا به فقیر بی احترامی نشود؟

تغییر فطریه جدا شده جایز نیست و باید همان پول به فقیر داده شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.