استفتاء | حکم نمازهای خوانده نشده در زمان اشتباه در سن تکلیف

استفتائات

اگر کسی نمی دانسته که باید سن بلوغ را به سال قمری حساب کند و پس از رسیدن به 19 سال شمسی متوجه شود، آیا باید اعمال این مدت را قضا کند؟

نماز و روزه های دختر بعد از اتمام شدنِ 9 سال قمری که یقین دارد به جا نیاوده است باید قضای کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.