استفتاء | حکم پرداخت فطریه به سیل زدگان

آیا پرداخت و ارسال زکات به سیل زدگان از نقاط مختلف کشور جایز است؟

اگر اطمینان دارید به وجه شرعی به دست فقیر می رسد اشکال ندارد. البته احتیاط واجب آن است تا در شهر پرداخت کننده فقیر است به شهرِ دیگر ارسال نشود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.