استفتاء | حکم کسی که در رکوع به جای سه بار یک بار ذکر سبحان الله را می گفته

استفتاء

فردی در رکوع نماز تنها یک بار ذکر سبحان الله می گفته و سپس پی برده که مرجع تقلیدش سه بار ذکر سبحان الله را واجب می دانسته است. در حال حاظر وظیفه ی این شخص در ارتباط با نمازهای گذشته اش چیست؟

اگر با اعتقاد به صحبت اینگونه نماز خوانده است، نمازهای قبلی صحیح است و اعاده و قضا ندارد. ولی نسبت به نمازها در آینده باید صحیح بخواند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.