استفتاء | منظور از مقدار در وصیت نامه چقدر است؟

استفتائات

متن وصیت نامه ی مادری اینچنین است (مقداری از پول فروش زمین را پس از فروش صرف ساختن مسجد محل کنید) آیا منظور از مقدار ثلث است؟ از کجا متوجه شویم که منظور چیست؟

باید ثلث آن را صرف ساختن مسجد نمائید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.