برای شادی روح میت چه عملی سودمندتر می باشد؟

برای شادی روح میت چه عملی سودمندتر می باشد؟

جستجو کنید اگر دیونی به مردم دارد قبل از هر چیز دِین او را بپردازید، و اگر واجباتی از او فوت شده قضا کنید، و تا می توانید برای او صدقات و خیرات دهید؛ یعنی به مردم نیازمند به نیّت میّت کمک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.