به کجا چنین شتابات (موضوع الخطير للرجال الثقافة یجب الانتباه له)

 • چرا ما از هرکسی در تخصص خودش استفاده نمیکنیم؟
 • چرا یک تحلیلگر سیاسی استاد اخلاق می شود؟
 • یک استاد فلسفه، نهج البلاغه می گوید؟
 • یک خاطره گو، دستورالعمل فرهنگی می دهد؟
 • یک استاد ادبیات عرب، قرآن تفسیر می کند؟
 • یک مهندس، سخنران هیات مذهبی می شود؟
 • یک روحانی به جای کار طلبگی طب سنتی درس می د هد؟
 • یک کارگردان سینما، تاریخ اسلام را تبیین می کند؟
 • یک دکتر اطفال، تحلیل تاریخ معاصر می گوید؟
 • آیا واقعا متخصص در هر رشته ای نداریم یا این خود ماییم که به این جریان دامن میزنیم؟!
 • یا نظارتی در کار نیست؟
 • یا….

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.