به کجا چنین شتابان (و على هذا التسارع أين تذهب)

یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس و الحجاره علیها

 

الگوهای فرهنگی باید مراقب باشند
اعمال و رفتارشان
گفتار و سکوتشان
ظاهر و باطنشان
منزل و مأوایشان
مرکب و مسعایشان
دختر و پسرشان
خانواده و رفیقشان
همه می تواند عوامل و اسبابی برای هدایت و بلکه سرعت هدایت دیگران باشد
و گاهی هر یک از نکات فوق، موجب سستی در حرکت دیگران.
«یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس و الحجاره علیها».

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.