تلاش های فرهنگی بی ثمر (المشاكل الثقافية)

بدون تردید رمز موفقیت کار فرهنگی (دینی) در کشور این است که هر کس باید به فکر معنویت خود باشد.

 • مدیران فرهنگی در سطوح مختلف باید به دنبال رشد معنوی خود باشند.
 • مجموعه های فرهنگی باید با نگاه به رشد موجودین و جذب حداکثری اقشار خاکستری تلاش کنند؛ اما عالمانه و مخلصانه.
 • اینکه هرکسی به خود اجازه بدهد در مقام تربیت نیروهای انقلاب در جایگاه مربی بنشیند، خطری بسیار بزرگ است.
 • اجتهادهای فرهنگی و تربیتی باید کنار گذاشته شود.
 • همه باید به دنبال خودسازی باشند.
 • همه باید برای خود دل بسوزانند.
 • کار فرهنگی به گفتن و تدریس درست نمی شود.
 • کار فرهنگی با دیدن و عمل پیش می رود.
 • امروز کشور به مردان خدا نیاز دارد.
 • به انسان های اهل تقوا و بی ریا.
 • به کسانی که خودخواهی و سرخودی و غرور را به ذلت کشیده اند.
 • کار فرهنگی مرد عمل می خواهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.