جلسه پشت جلسه (الاجتماعات المتتالية و المتواصلة)

چرا ما اينقدر به برگزاری جلسه علاقه مندیم؟ از باب ثواب؟ از باب دیدار مومن؟ به جهت بی کاری؟ به جهت عجله؟ به جهت بی برنامگی؟ به جهت ضعف در مدیریت؟ به جهت فواید فراوان جلسه؟  چقدر جلساتمان مفید است؟ آیا برای جلسه پیش نویس وجود داشته است؟ آیا کسی از موضوع جلسه باخبر است؟ چه زمانی موضوع جلسه ابلاغ شد؟ چقدر از زمان جلسه مفید است؟ چقدر هزینه برای رفت و آمد در جلسات صرف می شود؟ چقدر هزینه برای خود جلسات صرف می شود؟ چقدر وقت قبل و بعد جلسات تلف می شود؟ چقدر حضور در جلسات به موقع است؟ چند جلسه سر وقت آغاز می گردد؟ چند نفر در جلسه حاضرند؟ چه میزان از جلسه صرف موضوع اصلی جلسه می شود؟ آیا مدیریت جلسات دقیق و حساب شده است؟ همه ی کسانی که در جلسه دعوت شده اند در یک ترازند؟ اين تعداد نفر برای چنین جلسه ای زیاد نیست؟ قرار است همه نظر بدهند؟ قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ آیا موضوع جلسه در تخصص اين افراد است؟ پایان جلسات چه زمانی است؟ و ….

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.