رفیق واقعی کیست؟ (من هو الصدیق؟)

اگر کسی به راحتی از دیگران برایت بدگویی می کند تا می توانی از او دور شو که عیوب تو را نیز برای دیگران خواهد گفت.

امروزه تحلیل گران بیشترند تا اصلاح گران.

اگر میخواهی دوستی کسی را محک بزنی در اصلاح ذات البین بشناس. اگر با کسی اختلاف پیدا کردی و میانتان به اصطلاح شکر آب شد. او کجاست؟ قدم از قدم بر می دارد؟ یا عالمانه به تحلیل می نشیند و نقاط ضعف و قوت طرفین را می شمارد.

اگر کسی به راحتی از دیگران برایت بدگویی می کند تا می توانی از او دور شو که عیوب تو را نیز برای دیگران خواهد گفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.