رنگ کارمین

توضیح مطلب:

جهت رنگی شدن مواد غذایی و لوازم آرایشی از موادی استفاده می‌شود که از برخی حشرات گرفته می‌شود. برای تهیه رنگ قرمز لباس و مواد خوراکی مانند سوسیس، کیک، میگو خشک، آب نبات، مربا و لوازم آرایشی، از این حشرات استفاده می‌شود.
در دنیا یکی از رنگدانه‌هایی که در مواد غذایی و لوازم آرایشی استفاده می‌شود از برخی حشرات گرفته می‌شود. یکی از این حشرات، کوچینیل است که روی گیاهی در مناطقی مانند آمریکا یافت می‌شود. حشره‌ای بسیار کوچک که نر و ماده دارد. تعداد ماده آن شاید ۱۰۰ برابر نَر باشد. می‌گویند که رنگ کارمین، بیشتر از جنس ماده آن به وجود می‌آید.

تهیه رنگ قرمز از این حشره قدمت تاریخی دارد. از سال 1900 تاکنون برای تهیه رنگ قرمز لباس، مواد خوراکی مانند سوسیس، کیک، میگو خشک، آب نبات، مربا و لوازم آرایشی، در قاره آمریکا از این حشره استفاده می‌شود.

 

دو استفتا از مقام معظم رهبری در مورد رنگ کارمین

پرسش: «کارمين» نام نوعى ماده قرمز رنگ است که در صنايع غذايى به عنوان رنگ مجاز طبيعى کاربرد دارد و حاصل از جوشاندن، خشک کردن و صاف کردن نوعى حشره به نام «کوشنيل» مى‌باشد، با توجه به اينکه در بعضى کشورهاى اسلامى مصرف اين رنگ به عنوان ماده افزودنى در خوردنى‌ها و آشاميدنى‌ها حرام اعلام شده است، آيا حضرتعالى آن را حرام مى‌دانيد؟

پاسخ: اگر آن حشره داراى خون جهنده نباشد، پاک است و چنانچه اجزاء آن در آن جوشانده موجود نباشد، استفاده از آن جوشانده در خوردنى‌ها و آشاميدنى‌ها اشکال ندارد.

پرسش: برخی مواد رنگی از حشرات گرفته می شود، آیا خرید و فروش و یا استفاده از آنها به عنوان رنگ خوراکی در تولید مواد غذایی جایز است؟

پاسخ: اگر از حشراتی گرفته شده که خون جهنده ندارند، و اجزاء حشره نیز در آن موجود نباشد، خرید و فروش و یا استفاده از آن به عنوان رنگ خوراکی مانعی ندارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.