سوالِ شرعی | برگرداندن سر به هنگام سلام چه حکمی دارد؟

سوال احکام

برگرداندن سر هنگام سلام نماز چه حکمی دارد؟

چرخاندن سر هنگام سلام دلیلی ندارد و تنها در موردی که مأموم باشد و در دو طرف او مأمومین دیگری باشند می تواند با گوشه چشم هنگام دو سلام آخر به طرف راست و چپ اشاره نماید.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.