سوال بیننده: حکم خوردنِ ماهی قبل از جان دادنِ کاملِ ماهی – برنامه ی تا آسمان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.