شبهه ی احکام | محدوده ی مسح پا

پرسش: چرا برخی از علما مسح پا را تا برآمدگی روی پا و برخی تا مفصل پا صحیح می دانند، مگر در آیه ی قرآن نفرموده: (و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین (سرها را مسح کنید و پاها را تا کعبین مسح نمایید). سوره مائده، آیه .6)

 

پاسخ:

علت این است که برای واژه ی کعب سه معنا در کتاب های لغت عربی ذکر شده است:

  1. استخوان بر آمده ی روی پا
  2. مفصل بین ساق پا و قدم پا که استخوان ساق بر روی آن قرار می گیرد.
  3. استخوان (قوزک) بر آمده ی در دو طرف مفصل پا.

 

البته علمای شیعه معنای سوم را قائل نیستند و روایات نیز معنای سوم را نفی کرده است؛  بنابر این برخی از علمای شیعه، معنای دوم و برخی معنای اول را برگزیده اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.