برگزاری دوره ی عمومی احکام در قزوین (تیر ماه و مرداد ماه 98)

دوره ی عمومیِ احکام در قزوین برگزار گردید؛

برخی عناوینِ تدریس شده در این دوره:

 • احکام غیبت
 • احکام دروغ
 • احکام ظلم
 • احکام صله رحم
 • احکام والدین و فرزندان
 • احکام موسیقی
 • احکام غنا
 • احکام خانواده
 • احکام حجاب
 • احکام خمس
 • احکام نماز مسافر
 • احکام شرط بندی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.