عکس نوشته های انگیزشی

برای نزدیکی به خدا، اصل قضیه، ترک گناهان است. انجام مستحبات و نوافل و توسلات و دعا و بقیه ی امور ، فرع است. اصل قضیه، این است که انسان از صدور گناه و خلاف از خود، مانع بشود.

سخنرانی در دیدار با مردم در روز یازدهم ماه مبارک رمضان؛ 1369/01/18

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.