فرق هیجانات ظاهری و معرفت باطنی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.