معرفی نرم افزار | فرهنگ اصطلاحات علوم

این برنامه کتابخانه‌ای از فرهنگ مصطلحات علوم که در حوزه علوم اسلامی و دانش‌های وابسته می باشد. در اين برنامه، بيش از 97 عنوان کتاب فرهنگ اصطلاحات علوم در 157 جلد، اغلب در موضوع‌هاي فقه، اصول فقه، فلسفه، عرفان، منطق، کلام، تاريخ، جغرافيا و طب، در هشت دسته موضوعي عرضه شده است:

  1. فقه و اصول فقه؛
  2. منطق؛ کلام، فلسفه و عرفان؛
  3. تاريخ و جغرافیا؛
  4. طب؛
  5. علوم قرآن؛
  6. علوم حديث؛
  7. بلاغت؛
  8. گوناگون (دانش‌ها).

گفتنی است، تعداد منابع در همه موضوعات یکسان نیست و این از یک سوی به سبب یکسان نبودن منابعی است که متخصصان هر علم تولید کرده‌اند و از سوی دیگر به دلیل آن است که از میان منابع تولیدشده، آنچه فعلا در دسترس مرکز است و مجوز عرضه در برنامه را داراست، به لحاظ موضوع، یکسان نمی‌باشد.

از امکانات جانبی که در این برنامه گنجاده شده است، فهرست الفبایی اصطلاحات به‌کاررفته در منابع است. این فهرست قابل جستجوست. جستجوی به‌کاررفته در این برنامه در دو شکل ساده و پیشرفته قابل انجام است. در جستجوی پیشرفته، امکان جستجوی ترکیبی واژگان هست. همچنین کاربران می‌توانند ریشه واژگان را نیز جستجو کنند.

مخاطبان این برنامه، اساتید حوزه و دانشگاه، پژوهشگران، طلاب و دانشجویان رشته‌های مختلف علوم اسلامی و حوزه‌های وابسته هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.