کتاب آشنایی با اصطلاحات فقها

تالیف : احمد رضا حسین زاده ی اصفهانی

نکته های کلیدی فقه و اصول را که جانمایه بحث های استدلالی است و چون گوهرهای نهفته در صدف دریای فقه بوده برون آورده. با آسان سازی و چینش زیبا و آرایش عالی آراسته است. این اصطلاح نامه ، یک ابتکار علمی است که اهل علم و فضیلت استفاده نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.