معرفی کتاب (احکام شرعی فرآورده های گوشتی)

کتاب احکام شرعی فرآورده های گوشتی که از مجموعه کتاب های کاربردهای فقه در زندگی می باشد،احکام برخی از اصنافی که با گوشت سر و کار دارند بیان کرده است، مانند قصابی ها، مرغ و ماهی فروشی ها، کشتارگاهها و فروشگاههای عرضه ی محصولات گوشتی و پروتئینی. این کتاب در 128 صفحه رقعی و با طراحی سه رنگ و استفاده از نمودار تنظیم شده است و نویسنده سعی کرده در کنار مباحث فقهی به برخی آیات، آداب و روایات نیز اشاره کند.

نام کتاب: احکام شرعی فرآورده های گوشتی
به کوشش: صادق زینی
اولین سال چاپ: 1393

توضیحات:

احکام شرعی فرآورده های گوشتی
به کوشش: صادق زینی و زیر نظر استاد محمد حسین فلاح زاده (با حمایت سازمان بسیج اصناف)

کتاب احکام شرعی فرآورده های گوشتی که از مجموعه کتاب های کاربردهای فقه در زندگی می باشد،احکام برخی از اصنافی که با گوشت سر و کار دارند بیان کرده است، مانند قصابی ها، مرغ و ماهی فروشی ها، کشتارگاهها و فروشگاههای عرضه ی محصولات گوشتی و پروتئینی. این کتاب در 128 صفحه رقعی و با طراحی سه رنگ و استفاده از نمودار تنظیم شده است و نویسنده سعی کرده در کنار مباحث فقهی به برخی آیات، آداب و روایات نیز اشاره کند.

 

عناوین و سر فصل های اصلی این کتاب عبارتند از:

 • گوشت حیوانات و پرندگان در آیات و روایات
 • گوشت های حرام و حلال در روایات
 • انواع خوراکی ها و احکام آن
 • پرندگان
 • آبزیان
 • اجزای حرام حیوان حلال گوشت
 • اجزای مکروه حیوان حلال گوشت
 • حرام شدن حیوان های حلال گوشت
 • ذبح حیوانات
 • ذبح پرندگان
 • نحر شتر
 • شکار با اسلحه
 • صید ماهی
 • حکم شرعی فرآورده های غذایی و دارویی
 • ذبح
 • آداب ذبح حیوان
 • اجزای نجس حیوان
 • حیوان های نجس
 • گوشت قرمز و نگهداری آن
 • تقلب در فرآورده های گوشتی
 • بهداشت محیط در قصابی
 • معیار تشخیص آبزیان حلال از حرام
 • خرافات در ذبح
 • احکام عقیقه
 • پوست حیوانات و سایر فرآورده های حیوانی
 • تقسیم بندی حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت و اسامی آنها

 

اظهار نظر:

کتاب احکام فرآورده های گوشتی که در تهیه و تنظیم آن ذوق و سلیقه به خرج داده شده و با سبکی جذاب و طراحی خوبی عرضه شده است، می توانست با روشی مناسبت تر برای آموزش و اقشار عمومی تنظیم شود.
جای خالی تصاویر، دسته بندی، به کار گیری نظرات سایر مراجع و مسائل کاربردی مرتبط با معاملات گوشتی در این کتاب به چشم می خورد. «علیرضا محمدی نژاد»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.