معرفی کتاب (احکام نماز جماعت و نماز جمعه)

نویسنده این کتاب را به روش پرسش و پاسخ و تنظیم استفتائات گردآوری کرده است. متن روان، استفاده از منابع معتبر و کوشش در پاسخگویی به پرسش های کاربردی و نو از ویژگی های این اثر است. تبصره ها و توضیحات مناسبی در طول کتاب وجود دارد که بر امتیاز کتاب افزوده است. متن اصلی کتاب پيرامون نماز جماعت است و نماز جمعه به عنوان ضمیمه کتاب مطرح شده.

 

توضیحات:

احکام نماز جماعت و نماز جمعه مطابق با نظر ده تن از مراجع تقلید به کوشش: علیرضا کیقبادی و به سفارش ستاد ترویج احکام. این کتاب در قطع رقعی و در 184 صفحه به چاپ رسیده است.

نویسنده این کتاب را به روش پرسش و پاسخ و تنظیم استفتائات گردآوری کرده است. متن روان، استفاده از منابع معتبر و کوشش در پاسخگویی به پرسش های کاربردی و نو از ویژگی های این اثر است. تبصره ها و توضیحات مناسبی در طول کتاب وجود دارد که بر امتیاز کتاب افزوده است. متن اصلی کتاب پيرامون نماز جماعت است و نماز جمعه به عنوان ضمیمه کتاب مطرح شده.

مهم ترین عناوین در قسمت احکام نماز جماعت عبارتند از:

  • امام جماعت (59 استفتا)
  • اتصال (13 استفتا)
  • اقتدا (23 استفتا)
  • نماز جماعت (86 استفتا)

اظهار نظر:

نویسنده ی محترم در انتخاب پرسش ها و پاسخ یابی آنها تلاش و ذوق به سزایی انجام داده اند و کتاب از جنبه ی نگاه کاربردی، قابل تحسین است. نکاتی که در راستای نقد و پیشنهاد (جز طراحی) به نظر می رسد: نیاز به توضیح و پیش سازمان برای برخی از پرسش ها و همین طور واژه های نامانوس در برخی فتاوا، عدم دسته بندی مباحث و ضعف در چینش دقیق و منطقی تر پرسش ها، کاستی در آموزش قواعد و خلأ نگاه آموزشی به کتاب است.«علیرضا محمدی نژاد»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.