نظم در قرارگاه متدینین (الانضباط بین المومنین)

باید سیستم را طوری پایه ریزی کرد که انسانهای منظم تشویق و انسانهای نامنظم محروم شوند و بدانند در بدقولی منافع مادی و معنوی زیادی را از دست خواهند داد.

واقعا حرفی برای گفتن نمانده است…. .

خوب خوبها هم در این عرصه نمره ی قبولی نمیگیرند.

زیرا نظم، انضباط، خوش قولی و وفای به وعده ها جایگاهش در قاموس خیلی ها با اهمیت نیست.

کلاس درس یک ربع دیر شروع می شود.

هیاتهای مذهبی نیم ساعت دیرتر تمام می شود.

در مهمانی سه ربع دیر می رسد.

سر قرار یک ساعت دیر می آییم.

تحویل کالا چند ماه تاخیر می افتد.

پروژه ها دو سال دیرتر به اتمام می رسد.

راه درمان: باید سیستم را طوری پایه ریزی کرد که انسانهای منظم تشویق و انسانهای نامنظم محروم شوند و بدانند در بدقولی منافع مادی و معنوی زیادی را از دست خواهند داد.

باید انسانهای منظم الگو باشند، روایات و داستان ها و آثار نظم بازگو شود و باید گفتمان سازی شود و همه بفهمند به دست خودشان چه خسارت بزرگی دارند به پیکره ی پیشرفت مادی و معنوی ملت وارد می کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.