پوستر احکام | ارشادالجاهل

پوستر احکام


ارشاد الجاهل واجب است، لکن نه در موضوعات، یا لا اقل نه در همه ی موضوعات. قدر متیقن از وجوب ارشاد جاهل در احکام است. کتمان احکام الهی، جایز نیست. واجب است که احکام الهی بیان بشود. اگر احکام الهی واجب البیان نبود، بلاشک در طول تاریخ به فراموشی سپرده می شد. پس ارشادالجاهل نسبت به احکام مسلم است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.