پوستر احکام | تلنگر (1) : عاق والدین

عاق والدین

برکت توی زندگی به دعای پدر و مادر و رضایت اونهاست.
چقدر مراقبیم که پدر و مادر رو اذیت نکینم؟ چقدر مراقبیم که به اونها بی احترامی نکنیم؟ آیا مشکلات زندگی ارتباطی با اذیت و عاق والدین نداره؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.