پوستر احکام | حکم استفاده ی غیر قانونی از اطلاعات دیگران

احکام آب انگور جوشیده

آب انگوری که با آتش جوشیده شده و دو ثلث آن کم نشده است، ولی مست کننده نیست، خوردن آن حرام است، ولی نجس نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.