پوستر احکام | حکم ناخن بلند برای وضو و غسل

احکام ناخن بلند

ناخن​های بلند بانوان برای وضو و غسل اشکال ندارد، اما اگر بیش از حدّ معمول بلند باشد، باید در مقداری از زیر ناخـن که از سرانگـشت بلندتر است، مانـع ـ مانند چـرک زیر ناخن ـ وجود نداشته باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.