پوستر | احکام پزشکی (4) – کرونا ویروس

 

احکام مرتبط با کرونا

پرسش: با توجه به توصیه ی پزشکان و متخصصان به حضور نیافتن افرادِ مشکوک به بیماری واگیردار ِکرونا در مجامعِ عمومی، عدم توجه افراد به این توصیه چه حکمی دارد؟

پاسخ: تخلف از قوانین و مقرراتی که در این زمینه وجود دارد جایز نیست.

? مقام معظم رهبری، استفتا، شماره79pzypz

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.