پوستر | حقوق مردم، حق الناس است

زیبایی های دین

عدم رعایت حقوق مردم، یکی از مصادیق حق الناس و ظلم است و از گناهان محسوب می شود. بنابراین، باید همگی مراقب باشیم که به نام زرنگی و کمبود وقت و … نوبت دیگران و حق تقدم آنان را نادیده نگیریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.