پوستر | فقه شروع حرکت است

فقه

آیت الله محمد جواد انصاری همدانی رحمة الله، برخی از افراد را به شاگردان خود ارجاع می داد و می فرمود: شرع را به ایشان یاد بدهید که ایراد نداشته باشند. و تاکید می کرد بر اینکه شروع حرکت ، شرع است و اگر این کارتان ایراد داشته باشد و جاهل باشید، به هیچ جا نمی رسید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.