پوستر | فقه شیعه، غنی ترین قانون در دنیا

فقه شیعی

فقه شیعه غنی ترین فقه و قانون در دنیا است. قانونی است که با زحمات علمای شیعه توضیح و تفریع شده است و چنین فقهی در دنیا نه در میان مسلمین و نه در بین غیر مسلمان وجود ندارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.