پوستر | وضو با وجود لاک

لاک و وضو

تمام ناخن های دو دست در هنگام وضو باید از لاک و هر مانع دیگری پاک باشند، ولی اگر از ناخن های پا یک ناخن پاک باشد و روی آن مسح کشیده شود، وضو صحیح است اما در هنگام غسل، تمام ناخن های دست و پا باید پاک باشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.