پوستر | گستره ی فقه

گستره ی فقه

انسان از قبل از ولادت تا بعد از ممات احوالی دارد و این احوال شامل احوال فردی و زندگی شخصی اوست، و نیز شامل احوال اجتماعی و زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و بقیه ی شوون اوست. تکلیف و سرنوشت همه ی اینها در فقه معلوم می شود. فقه به این معنا مورد نظر ماست، که اسمش همان احکام فرعی است. (بیانات در ابتدای درس خارج)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.