کار فرهنگی و ثبات رویه (قواعد أساسية في العمل الثقافي)

در همکاری با مجموعه های فرهنگی باید هر آن منتظر اتفاقی نو و تصمیم گیری های  احساسی و هیجانی و متکی به فرد بود. از اين رو باید در هر مجموعه ای، شورای برنامه ریزی برای اهداف اصلی و سیاست های کلان و تدوین چشم اندازی واقعی و با ضمانت اجرایی به وجود بیاید.

 

یکی از مشکلات همکاری با مجموعه های فرهنگی کشور، نداشتن ثبات رویه و چشم انداز در اين مراکز است (هیات، مرکز، موسسه، سازمان و..) هر چند افراد و مدیران پنهان هر مجموعه نیز در اين روند بی تاثیر نیستند. مشکل تغییر ناگهانی مدیران (به خصوص در سازمانها) و کارهای سلیقه ای را هم می توان به آن اضافه کرد. بنابراین در همکاری با مجموعه های فرهنگی باید هر آن منتظر اتفاقی نو و تصمیم گیری های  احساسی و هیجانی و متکی به فرد بود. از اين رو باید در هر مجموعه ای، شورای برنامه ریزی برای اهداف اصلی و سیاست های کلان و تدوین چشم اندازی واقعی و با ضمانت اجرایی به وجود بیاید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.