استفتاء | حکم نمازی که به در حالِ خواند نماز مستحبی به امام اقتدا شده

استفتاء

اگر شخصی با اطمینان به اینکه دوستش نماز واجب می خواند، به او اقتدا کرده، ولی در حین نماز یا بعد از نماز متوجه شده نمازش مستحب بوده است، تکلیف چیست؟ آیا نمازی که خوانده باطل است؟

از همان زمانی که متوجه شد امام نماز مستحبی میخواkد به وظیفه ی فرادا عمل کند و نماز را ادامه دهد، و در صورتی که بعد از نماز متوجه شد نماز خوانده شده صحیح می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.