جامعه الاحکام

آشنایی با موسسه ی فرهنگی (جامعه الاحکام)

بسم الله الرحمن الرحیم

موسسه‌ جامعه الاحکام یک موسسه ی فرهنگی است که هدف خود را تولید و انتشار احکام در جامعه می‌داند. البته شکی نیست که احکام همان راهکارهای عملیِ دین مبین اسلام به حساب می آید که توسط فقهای بزرگوارِ ما از منابعِ دینی استخراج شده است. بنابراین می‌توان هدفِ فرعی موسسه را بیان و آموزش سبک زندگیِ اصیلِ دینی و اسلامی دانست که از مهم ترین شئون حیات انسانی به شمار می‌رود.

در جامعه ی امروز که ابزارهای ارتباط جمعی و قالب‌های رسانه ای هر روز نو به نو و پیشرفته‌تر از دیروز می‌شوند لازم است ما با ابزارها و روش های جدید در ایجاد انگیزه برای عمل به احکام آشنا شویم و همچنین طلاب محترم بتوانند پیوندی بین دروس حوزوی و رساله های عملیه ایجاد کنند تا به ارزش درس های حوزه پی ببرند و هم توان پاسخ گویی خود را بیشتر کنند. جامعۀ الاحکام می تواند هم استاد تربیت کند و هم به گرایش و علاقه مردم به احکام کمک کند. آشنا شدن مردم با مطالب مختلف فقهی علاوه بر مسائل روزمره ی عبادی، مانند احکام خانواده، تربیت فرزند، تحصیل، دید و بازدید، صله ی رحم، همسایه داری، آپارتمان نشینی، موسیقی و… بسیار برای آنان جذاب بوده است.