جامعه الاحکام

آشنایی با موسسه‌ (جامعه الاحکام)

بسم الله الرحمن الرحیم

موسسه‌ جامعه الاحکام هدف اصلیِ خود را آموزش سبک زندگیِ اصیلِ دینی در جامعه می‌داند. شکی نیست که احکام شرعی همان راهکارهای عملیِ دین مبین اسلام برای سعادت انسان در زندگی دنیا و آخرت می‌باشد که توسط فقهای بزرگوارِ ما از منابعِ دینی استخراج گشته و در اختیار ما قرار گرفته است. در فایل زیر شما می‌توانید گزارشی از اهداف و مجموعه‌ی فعالیت‌های مختلف موسسه را مشاهده نمائید.